» Service

Service

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณที่พัก :

• อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
• บริการซักรีด
• พนักงานรักษาความปลอดภัย
• ช่องทีวีเคเบิ้ล
• ลานจอดรถ
• ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

Facilities & Service :

• Free Wifi Internet
• Laundry Service
• Security
• Cable Network / Settelite Channel
• Airport Pick-Up
• Tourist Information